Aktuality


IROP vyhlásil nové výzvy

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly zveřejněny nové výzvy, do kterých bude možné podávat žádosti v dubnu a květnu t.r. Jedná se..


celý článek +

IROP – výzvy na sociální bydlení II

Na konci února byly otevřeny v IROP 4 výzvy zaměřené na sociální bydlení. Pro méně rozvinuté a přechodné regiony je k dispozici více než 1 973,- mil. Kč z..


celý článek +

Zelená infrastruktura SC- 2.2 IROP

Od konce ledna je možno podávat žádosti do tří zajímavých výzev IROP, které byly již zveřejněny v březnu 2023, ale formuláře byly zpřístupněny až letos. ..


celý článek +

Výzvy plánované v OP JAK pro oblast V&V

V aktualizovaném harmonogramu výzev na rok 2024 z 15. ledna t.r. se nalézají tyto zajímavé výzvy, které dosud nebyly vypsány. Nicméně stálo by zato se zamyslet nad..


celý článek +

Jaké dotace přinesou ESIF, TA ČR a CzechInvest v roce 2024 pro podnikatele?

I když se podnikatelské prostředí v důsledku světové politické a sociální krize postupně značně mění, dotací administrovaných českými orgány se tyto změny..


celý článek +

Co přinesou komunitární dotační programy EU v roce 2024?

Energetická krize, následky covidové pandemie i světová politická nestabilita se odrážejí ve „změně stylu“ vypisování dotačních výzev v komunitárních..


celý článek +

Zajímavé výzvy pro obce

V současné době existuje řada výzev velmi atraktivních pro obce. Dead-line pro podání projektových žádostí se blíží, a proto zmiňovat se zde o podrobnostech těchto..


celý článek +

Nemocnice mimo Prahu si polepší

Bolavá místa týkající se nedostatků v některých oblastech zdravotní péče se rozhodl řešit Integrovaný regionální operační program. V současné době je otevřeno..


celý článek +

ILA nabízí nový produkt: strategické poradenství v oblasti dotací

Každá česká vláda slibuje ve svém programovém prohlášení zjednodušení systému rozdělování dotací, ale po skončení jejího volebního období je tento systém..


celý článek +

Veřejné vysoké školy mohou žádat o dotaci na materiálně-technické vybavení

Před Vánocemi vyhlásilo MŠMT výzvu pro veřejné vysoké školy, na základě které mohou získat finance na zlepšení infrastruktury pro výuku studentů i pro práci..


celý článek +

Krize začíná dopadat na evropské dotační programy!

Dalo se to čekat: nastupující ekonomická krize si začíná vybírat svou daň i na financování výzkumu a inovací. V posledních dnech se v Bruselu rozhořela bitva o..


celý článek +

Výzvy IROP pro Integrovaný záchranný systém

V Integrovaném regionálním operačním programu byly vyhlášeny výzvy č. 17, 18 a 19 určené na pomoc Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ČR.


celý článek +

Výzva OP JAK Špičkový výzkum se rozbíhá

Dne 14. 7. 2022 zveřejnilo MŠMT výzvu Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. Termín pro odevzdání žádostí je 16. 1. 2023. Alokace výzvy je 8 mld...


celý článek +

Výzvy v programu EIC Accelerator se blíží!!!

EIC vypisuje další výzvy.


celý článek +

Nový program TA ČR SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu schválila Vláda ČR

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu a inovací. Jedná se o..


celý článek +

CzechInvest spouští projekt Technologická inkubace

Projekt je realizován ve spolupráci se sedmi specializovanými technologickými inkubátory, mezi které patří např. Mobility Innovation Hub, Space Hub, AI Hub, Creative BIC,..


celý článek +

4. veřejná soutěže v programu The Country for the Future vyhlášena

MPO vyhlásilo dne 15. 06. 2022 v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“ již čtvrtou veřejnou soutěž. Podpora bude financována v rámci..


celý článek +

OP TAK - plánované výzvy

MPO zveřejnilo harmonogram výzev plánovaných na rok 2022 v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).


celý článek +

OPZ+ zveřejnil harmonogram výzev

Operační program Zaměstnanost+ řízený MPSV v minulém týdnu zveřejnil harmonogram nadcházejících výzev.


celý článek +

Další výzvy z Národního plánu obnovy

Dne 9.6.2022 byly zveřejněny dvě nové výzvy v programu Národní plán obnovy - Digitální podnik a Virtuální podnik.


celý článek +

Elektromobily pro veřejný sektor

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva č. 3/2022: Ekomobilita, na jejíž financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU...


celý článek +

OP JAK vyhlásil další šablony a zahájil řadu seminářů

Operační program Jan Ámos Komenský vyhlásil 30.5.2022 další výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Jejím cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke..


celý článek +

Byla vyhlášena 5. veřejná soutěž programu Théta

2. 6. 2022 byla vyhlášena 5. veřejná soutěž programu Théta, určeného pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.


celý článek +

9 mld. Kč bude rozděleno v rámci zjednodušených projektů Šablony pro ZŠ a MŠ

Výzva OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I byla vyhlášena 25. 5. 2022.


celý článek +

Aktuálně nejzajímavější výzvy v programu Horizon Europe pro VO a VŠ

V programu Horizon Europe je pro vysoké školy a výzkumné organizace tradičně mnoho zajímavých výzev.


celý článek +

Co je to Hop-on Facility?

Hop-on facility je jedna z (opakovaných) výzev programu Horizon Europe, jejímž cílem je vyrovnat úroveň V&V v EU umožněním přistoupení subjektů z méně výkonných..


celý článek +

Alokace VI. výzvy Inovační vouchery navýšena na 180 mil. Kč

Agentura pro podnikání a inovace oznámila navýšení alokace na VI. výzvu programu Inovační vouchery ze 150 na 180 mil. Kč.


celý článek +

Příležitosti přinášené Horizon Europe

V současné situaci nadějného očekávání na první výzvy operačních programů nového programovacích období ESIF trochu zanikají příležitosti přinášené..


celý článek +

Veřejné soutěže TA ČR se konečně rozbíhají?

Po určitém váhání (a hrozivých zvěstech o nedostatku peněz, které kolovaly na dotační scéně) se i veřejné soutěže vypisované Technologickou Agenturou ČR..


celý článek +

TA ČR vyhlásila veřejnou soutěž v programu DELTA 2

18.5.2022 vyhlásila Technologická Agentura ČR 4. veřejnou soutěž v programu DELTA 2.


celý článek +

První výzva OP JAK vyhlášena

Dne 18. 5. 2022 MŠMT vyhlásilo výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I určenou na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON..


celý článek +

Jak je to s úspěšností ČR v komunitárních programech EU?

Traduje se, že ČR není příliš úspěšná v čerpání dotací z komunitárních (tj. administrovaných přímo z Bruselu) dotačních programů EU. Ověření tohoto..


celý článek +

IROP 2021 – 2027 se konečně rozbíhá

Integrovaný regionální operační program jako jeden z prvních (pravda, rok a půl po zahájení současného programovacího období) již zahájil semináře pro..


celý článek +

Investiční peníze pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu, ve které bude rozděleno 2,8 mld. Korun mezi poskytovatele sociálních služeb.


celý článek +

Nová verze harmonogramu OP TAK zveřejněna!

V minulých dnech byla zveřejněna nová verze OP TAK. Podle ní se předpokládá, že již v červenci t.r. (tj. cca za 2 měsíce!) bude zveřejněno celkem 9 výzev.


celý článek +

Dlouho očekávané výzvy programu TREND jsou konečně vyhlášeny

TA ČR vyhlásila dne 27. 4. 2022 dlouho očekávané výzvy v podprogramu 1 programu TREND a to hned dvě! U obou musí být hlavním uchazečem (tj. žadatelem) podnik (v..


celý článek +

Informace o programu Kreativní vouchery v gesci MK ČR

Pracovníci OKK MK dnes představili program Kreativní vouchery, který je částí NPO v gesci MK. Jeho celková alokace je 630 mil. Kč, doba trvání 3 roky, bude členěn po..


celý článek +

Co nového v OP Z+?

Při hledání novinek v oblasti zaměstnanosti se přeci jen ojedinělá vlaštovka objevila: 1. 4. 2022 došlo k vydání první verze pravidel pro žadatele a příjemce v..


celý článek +

TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2020+

Dnes 6. 4. 2022 vyhlásila Technologická agentura České republiky 4. VS programu DOPARAVA 2020+.


celý článek +

Nový harmonogram OP JAK

Implementace operačních programů ESIF nabírá grády a na potenciální žadatele o dotace a jejich poradce se valí informace ze všech stran.


celý článek +

Nové výzvy programu TREND TA ČR budou 27. dubna

Technologická agentura oznámila 24.3.2022 předběžné parametry dvou nových veřejných soutěží v programu TREND PP1, jejichž vyhlášení je slíbeno na 27. dubna 2022.


celý článek +

O českých příjemcích dotací z Horizont 2020

minulé aktualitě jsem psal o nevalných výsledcích českých výzkumných organizací (VO) a vysokých školách (VŠ) v programu Horizon 2020, který skončil předloni. Z..


celý článek +

Horizon 2020 – české VO a VŠ nic moc. Bude Horizon Europe lepší?

Podle databáze na CORDIS získalo dotací z Horizon 2020 v letech 2013 – 2021 456 českých subjektů, které se podílely celkem na více než 1300 projektech. Z nich ovšem..


celý článek +

Výzvy TA ČR se propojují s výzvami z Horizon Europe

Podle harmonogramu výzev a veřejných soutěží na rok 2022 je více než polovina z nich (9 ze 16) zahraničních.


celý článek +

Harmonogram výzev TA ČR na rok 2022 zveřejněn

22. března 2022 byl konečně zveřejněn harmonogram výzev a veřejných soutěží Technologické agentury ČR.


celý článek +

Harmonogram OP TAK na rok 2022 konečně zveřejněn

MPO konečně zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který shrnuje následující tabulka. (Údaje zde uvedené jsou..


celý článek +

Nové dotace na dětské skupiny jsou zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 18.3.2022 v rámci realizace Národního plánu obnovy novou výzvu Budování kapacit dětských skupin. Příjem..


celý článek +

Otevřen příjem předběžných žádostí o dotace pro revitalizaci brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřelo v rámci programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití financovaného z Národního plánu obnovy příjem..


celý článek +

Čtvrtá veřejná soutěž programu GAMA 2 vyhlášena

Dne 17. 3. 2020 vyhlásila Technologická agentur ČR 4. veřejnou soutěž programu GAMA 2. Tato výzva je určena malým a středním podnikům; řešitel nemusí mít žádné..


celý článek +

V programu Interreg se připravuje nová výzva na začátek roku 2023

První výzva programu Interreg úspěšně proběhla, přihlásilo se do ní celkem 2600 organizací, které společně podaly 280 projektů. Většina projektů (159) se..


celý článek +

První výzvy z NPO zaměřené na podporu výstavby nových fotovoltaických zdrojů jsou zde

MPO nadělilo všem ženám, a ba i mužům, k 8. březnu první výzvu z Národního plánu obnovy. Je zaměřená na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále..


celý článek +

Evropské peníze pro MSP na ochranu duševního vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) spolu s EK spustily nový fond pro MSP. Z tohoto fondu lze čerpat vouchery, které se dají využít při nákupu služeb..


celý článek +

Mezi desetitisíci příjemců grantů z programu Horizon 2020 je 10 českých/ moravských/slezských obcí

Za typického příjemce dotací z komunitárního programu Horizon 2020 (předchůdce stávajícího programu Horizon Europe) se většinou považují akademické instituce a..


celý článek +

Co je to TRL?

Ve výzvách programu Horizon Europe, zejména v grantech Evropské inovační rady (EIC), se často objevuje zkratka „TRL“. I když na akademických pracovištích je již..


celý článek +

První termín výzvy v programu EIC Accelerator je již 23. března 2022

Stejně jako u programů EIC Pathfinder a Transition se projekty do programu Accelerator mohou podávat ve dvou různých režimech: „Open“ (libovolné zaměření projektu) a..


celý článek +

První termín výzev v programu EIC Transition je 4. května 2022

Stejně jako u programu EIC Pathfinder se projekty do programu Transition mohou podávat ve dvou různých režimech: „Open“ (libovolné zaměření projektu) a..


celý článek +

První termíny výzev v programu EIC Pathfinder jsou 3. květen 2022 (EIC Open) a 19. října 2022 (EIC Challenges)

Projekty do programu EIC Pathfinder mohou být podávány ve dvou různých režimech: „Open“ (libovolné zaměření projektu) a „Challenges“, kde je vymezeno 6 témat..


celý článek +

Od března je možné žádat o granty Evropské investiční rady

Dlouho očekávaný program Evropské investiční rady na podporu průlomových inovací pro rok 2022 byl konečně 9. 2. 2022 zveřejněn.


celý článek +

Peníze z Horizon Europe pro rozvoj měst a městské dopravy

V prosinci 2021 zveřejnila evropská komise skupinu ŠESTI výzev zaměřených na podporu aktivit směřujících k promítnutí evropské strategie „green deal“ do rozvoje..


celý článek +

Osm otevřených výzev v Horizon Europe pro financování ochrany půdy

V prosinci 2021 bylo v programu Horizon Europe otevřeno osm výzev pro financování projektů zaměřených na různé aspekty výzkumu faktorů ohrožujících půdu a návrhy..


celý článek +

Dotace na vědu, výzkum, vzdělávání a inovace – rok 2022

Zdá se, že se konečně blýská na lepší časy pro dotace pro vědu, výzkum vzdělávání a inovace. Kromě výzev, které byly vyhlášeny v rámci NPO (program EXCELES a..


celý článek +

Hledáte finanční zdroje na zpracování žádosti o dotaci a jste z Prahy? Řešením jsou asistenční vouchery!

31.12.2021 byl zahájen příjem žádostí v programu Asistenční vouchery MHMP. V jeho rámci jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i..


celý článek +

Nejistota s programy TA ČR pokračuje. Ale alespoň veřejná soutěž Národní centra kompetence je tu!

Po určité době nejistoty jsme se konečně dočkali jedné dlouho slibované výzvy Technologické agentury: dne 15. 12. 2021 byla vyhlášena 2. veřejná soutěž v programu..


celý článek +

MMR vyhlásilo výzvu č. 104 IROP (REACT EU) - IZS - Technika pro HZS ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 104 IROP (REACT EU) - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – TECHNIKA PRO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR (HZS ČR)..


celý článek +

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Dne 14. 12. 2021 byla vyhlášena výzva reagující na následující úkoly: 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na..


celý článek +

Program EXCELES vyhlášen

Dne 8. prosince byla vyhlášena 1. veřejná soutěž programu EXCELES, který je implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních..


celý článek +

Byla otevřena 1. výzva programu Interreg CE

Výzva míří na všechny 4 programové priority programu (viz níže), které mají celkem 9 specifických cílů. Konečný termín podání žádostí je 22.2.2022. S ohledem..


celý článek +

Výzva č. 102 IROP – příležitost pro Krajské hygienické stanice a vybrané laboratoře

Nabízíme spolupráci při přípravě projektu do Výzvy č. 102 IROP, která je zaměřena na dvě aktivity: 1/ Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic - ..


celý článek +

Aktuální možnosti získání dotací pro obce

V současní době je otevřeno několik výzev, ze kterých je možno čerpat dotační peníze např. na místní komunikace, na dopravní a sportovní infrastrukturu, na..


celý článek +

OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy

I přes rozpačité začátky nového programovacího období se možná blýská na lepší časy. Programy OP PIK, React EU (IROP – PO6) s Technologická agentura ČR..


celý článek +

ILA pomáhá nemocnicím v získání 15 miliard korun z nového investičního nástroje REACT-EU

Jedná se o prostředky určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19, pro které IROP vytvořil novou prioritní osu PO6. Výzvy č. 98, 99..


celý článek +

ILA nabízí krizový management projektů

Konec jednoho programovacího období EU (2013-2020), zdržení rozjezdu nového období (2021-2027) způsobené koronavirovou krizí, a navíc k tomu rozběh Fondu obnovy (Next..


celý článek +

Kdo platí do rozpočtu EU více než dostává?

Diskuse, který ze státu EU je čistým plátcem a který naopak příjemcem, se táhne od našeho vstupu do EU. Konkrétní situaci v roce 2018 dobře popsali v srpnu letošního..


celý článek +

Porcování euromedvěda

Kam půjdou v ČR peníze z Evropských dluhopisů? V poslední době se opakovaně hovoří o velké finanční injekci, kterou obdrží evropská ekonomika ze zdrojů..


celý článek +