Aktuality

Dotace na vědu, výzkum, vzdělávání a inovace – rok 2022

Zdá se, že se konečně blýská na lepší časy pro dotace pro vědu, výzkum vzdělávání a inovace. Kromě výzev, které byly vyhlášeny v rámci NPO (program EXCELES a výzvy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024) a TAČRu (NCK), byl také zveřejněn harmonogram výzev OP JAK.

TAČR vyhlásil 2. veřejnou soutěž v programu NCK, o kterém jsme psali v jedné z předchozích aktualit. Stále je očekávána také 5. veřejná soutěž v programu TREND. I když její parametry se stále ještě ladí (a mohou se tedy i výrazně změnit), jejich oznámená podoba je následující:

 • hlavní účastník – podnik s nejméně dvouletou historií,
 • další účastníci – výzkumná organizace nebo podnik,
 • alokace – 2 mld. Kč,
 • maximální výše dotace – 40 mil. Kč,
 • minimální kofinancování – 30 %,
 • uznatelné osobní přímé náklady – full cost nebo flat rate 25 %.

 V dubnu 2022 se očekává schválení OP Jan Amos Komenský (OP JAK) Evropskou komisí. Již byl zveřejněn harmonogram výzev na rok 2022 (s přesahem výzev do roku 2023), který zahrnuje celkem 11 výzev zaměřených na:

 • kofinancování nebo nahrazení financování projektů, které uspěly v programu Horizon Europe, ale nezískaly financování,
 • podporu špičkového výzkumu,
 • podporu implementace RIS3 v krajích, OSS a PO OSS,
 • rozvoj VŠ a Organizací pro výzkum a šíření znalostí (dle rámce pro státní podporu VaVaI 2014 C198/01), zejména  s ohledem na implementaci RIS3,
 • podporu aktivit  škol a školských zařízení (zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení),
 • podporu individuálních systémových projektů OSS, PO OSS a MŠMT.

Jejich celkový objem je minimálně 21 mld. Kč (s tím, že alokace na špičkový výzkum bude ještě upřesněna). Avíza výzev by se měla objevit v dubnu 2022 a první výzvy by měly být vyhlášeny v květnu.

 Harmonogram OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) zatím znám není, ale na začátek t. r. jsou stále přislíbena avíza řady výzev. V současné době jsou ale již známy hlavní klíčové směry programu, které zahrnují:

 • inovace, výzkum a vývoj,
 • podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
 • energetické úspory, inteligentní energetické systémy, obnovitelné energetické zdroje a čistou mobilitu,
 • podporu oběhového hospodářství,
 • vysokorychlostní internet.

Všechny tyto dotační tituly sledujeme a budeme o jejich vývoji naše klienty průběžně informovat. Vzhledem k tomu, že díky kombinaci covidu (a navazujícího Národního  plánu obnovy - NPO) s přechodem plánovacího období EU je doba značně hektická, mnoha akademickým pracovištím hrozí „zahlcení výzvami“. Je proto užitečné se na ohlašované výzvy připravovat s jistým předstihem a to i s rizikem, že nakonec mohou být parametry dané výzvy trochu jiné. Pokud by Vaše kapacity nepostačovaly pro zvládnutí tohoto problému, nabízíme Vám své poradenské služby. Obraťte se na nás na ila@ila.cz.

 Důležité upozornění: Žadatelé z Prahy mohou s výhodou využít programu Asistenční vouchery, který jim umožní snížit náklady na zpracování projektového záměru a žádosti o jeho financování 10x. Na tento program MHMP, který byl vyhlášen 31. 12. 2021, je alokováno celkem 12 mil. Kč, alokace na jedem projektový záměr je 100 - 900 tis. Kč. Míra podpory je 90 %, režim financování je ex-post. Jeden žadatel může podat až 3 projektové záměry. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 5. 2022.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.