Aktuality

Informace o programu Kreativní vouchery v gesci MK ČR

Pracovníci OKK MK dnes představili program Kreativní vouchery, který je částí NPO v gesci MK. Jeho celková alokace je 630 mil. Kč, doba trvání 3 roky, bude členěn po třech ročních výzvách (na každý rok alokováno 200 mil. Kč).

Jeho cílem je poskytnout celkem 3000 voucherů žadatelům typu MSP (šířeji pojaté – včetně NGO), které mají „vlastní kreativní produkt“. Výše dotace je v rozmezí 50 – 200 tis. Kč, kofinancování žadatelem 15%, uznatelné náklady zahrnují pouze služby od kreativce + případně náklady na materiál, nezahrnují ani  investice, ani režii žadatele ani DHP! Existuje poměrně extenzivní seznam podporovaných oblastí, podporována jsou všechna teritoria včetně  hl. m. Prahy (existuje klíč podle počtu obyvatel a ekonomických subjektů). Žádosti předkládá žadatel společně s „kreativcem“, který bude realizovat službu, kterého si sám vybere (kreativec musí být registrován v „Galerii kreativců“ vedené MK). Každý žadatel může podat pouze jednu žádost a každý kreativec může vykonat v tomto systému pouze 3 služby ročně. Podpora je v režimu de minimis, financování ex-post a posuzování žádostí je pouze formální, nikoliv věcné. Harmonogram předpokládá vytvoření pilotní Galerie kreativců do srpna 2022, vyhlášení výzvy v září 2022, ukončení příjmů žádostí v listopadu 2022, v rozmezí listopad 2022 - duben 2023 průběžné posuzování žádostí a vydávání rozhodnutí o přidělení dotace, realizaci projektu (a uzávěrku příjmu žádostí o platbu) do 15. října 2023 a  proplacení žádostí o platbu do 15. prosince 2023.

Informace o dalších dotacích z NPO i ostatních dostupných dotačních programů naleznete na našich webových stránkách Dotační příležitosti | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz), také nám můžete napsat mail s dotazem na ila@ila.cz, rádi Vám na něj obratem odpovíme.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.