Aktuality

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Dne 14. 12. 2021 byla vyhlášena výzva reagující na následující úkoly: 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy

Datum zahájení příjmu návrhů projektů: 14. 12. 2021
Datum ukončení příjmu návrhů projektů: 31. 3. 2022
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2024

Alokace na výzvu: 3 mld. Kč rozdělené následovně:

 •          Specifický cíl A Transformace formy a obsahu VŠ vzdělávání 2,148 mld. Kč
 •          Specifický cíl B Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech 600 mil. Kč
 •          Specifický cíl C Společné projekty 252 mil. Kč

Investiční výdaje mohou činit maximálně 75 % prostředků na realizaci aktivit dle této výzvy.

V případě nedočerpání prostředků ve specifických cílech A anebo C budou tyto nedočerpané prostředky převedeny do alokace specifického cíle B.

Financování je formou příspěvku bez spolufinancování.

Oprávněnými žadateli jsou veřejné vysoké školy. Návrh projektu včetně všech příloh odesílá žadatel ze své datové schránky do schránky MŠMT.

Věcné zaměření a požadavky dle specifických cílů

Výzva je zaměřena na naplňování cílů stanovených v reformě. Výzva je rozdělena na tři specifické cíle:

 • Specifický cíl A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání, dále členěný na čtyři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;
  • Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;
  • Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů;
  • Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).
 • Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Specifický cíl C: Společné projekty, dále členěný na tři dílčí specifické cíle:
  • Specifický cíl C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials);
  • Specifický cíl C2: Bezpečnost distančních forem výuky;
  • Specifický cíl C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

 Více informací viz Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, MŠMT ČR (msmt.cz) a v často kladených otázkách Často kladené dotazy (FAQ) k Výzvě NPO pro oblast VŠ, MŠMT ČR (msmt.cz)

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.