Aktuality

Dlouho očekávané výzvy programu TREND jsou konečně vyhlášeny

TA ČR vyhlásila dne 27. 4. 2022 dlouho očekávané výzvy v podprogramu 1 programu TREND a to hned dvě! U obou musí být hlavním uchazečem (tj. žadatelem) podnik (v širší definici smyslu slova, který zahrnuje např. i NGO), dalším (nepovinným) účastníkem může být rovněž podnik, nebo výzkumná organizace.

6. veřejná soutěž Programu TREND “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Alokace na ni j 2 mld. Kč. Maximální výše dotace je 25 mil. Kč, kofinancování je minimálně 30 %. Doba realizace projektu je 1 – 5 let a termín podání žádostí je 16. 6. 2022.

7. veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z NPO. Alokace na ni je 300 mil. Kč. Maximální výše dotace je 15 mil. Kč, kofinancování je rovněž minimálně 30 %. Doba realizace projektu je 1 – 3 roky a termín podání žádostí je 13. 6. 2022.

Kromě těchto výzev a 4. VS v programu DOPRAVA 2020+, kde je uzávěrka příjmu žádostí výzvy 1. 6. 2022, je otevřena ještě mezinárodní výzva ERA-NET Cofund programu M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Jejími tématy jsou:

  1. Materiály pro energii (Materials for energy)
  2. Inovativní povrchy, povrchy a mezivrstvy (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  3. Komposity s vysokou funkčností (High performance composites)
  4. Funkční materiály (Functional materials)
  5. Nové strategie pro pokročilé technologie založené na materiálech ve zdravotnictví (New strategies for advanced material-based technologies in health applications) – kromě regenerativní medicíny
  6. Materiály pro elektroniku (Materials for Electronics)

S ohledem na mezinárodní charakter výzvy se předkládají napřed zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals), termín pro jejich podání je 15. 6. 2022.

 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.