Poradenství

Ať už jste výzkumná organizace, ŠŠ, VŠ, malý a střední podnik, korporace, obec či jiný typ organizace, máme Vám co nabídnout. Poskytujeme dotační poradenství pro široký okruh žadatelů o dotaci.

Konkurenční výhodou naší nabídky je její komplexnost: pro vymezenou oblast finanční podpory z veřejných zdrojů, zahrnující zejména oblast podpory inovací a využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi, nabízíme našim klientům poradenství od formulace dlouhodobé strategie využívání dotačních zdrojů, přes formulaci a evaluaci projektových záměrů, zpracování navazujících žádostí o dotaci a její post-processing až po administraci a reporting projektu (včetně komunikace s Řídícím orgánem) v případě získání dotace. V případě potřeby nabízíme i poradenství a krizový management projektů, které se dostanou do problémů.

Naši asistenci v oblasti dotací lze rozdělit do tří hlavních oblastí:

STRATEGICKÉ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Poskytování strategického poradenství při formulaci dotační strategie klientů a její implementaci, včetně konzultací k připravovaným projektům, jejich struktuře, rozpočtu i následné realizaci a její koordinaci.

více +

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Národního plánu obnovy (NPO), Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP JAK, OP TAK, IROP a dalších domácích a EU dotačních titulů.

více +

ADMINISTRACE A REPORTING PROJEKTŮ

Správa projektu klienta po administrativní stránce zajišťující jeho hladký průběh, řízení finanční stránky projektu, komunikace s poskytovatelem podpory.

více +

Proč zvolit nás

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.

  • Profesionální a individuální přístup ke klientovi
  • Kvalita vždy vítězí nad kvantitou
  • Dlouhodobá spolupráce a spokojenost klientů je klíčem k úspěchu
  • Nadstandartní nasazení našeho týmu
  • Odbornost až na prvním místě
  • Efektivní komunikace s klientem i s řídícími orgány
  • Orientace na cíl
Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?