Dotační příležitosti


otevřená
začátek 1.11.2021
konec 31.12.2023

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

otevřená
začátek 31.3.2022
konec 31.12.2023

NPO MPO - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

MPO chystá vyhlášení výzvy pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů. Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce, nebo demolice a výstavby budov.

otevřená
začátek 6.6.2022
konec 15.12.2023

NPO NPŽP - Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

otevřená
začátek 27.6.2022
konec 31.5.2023 12:00

OP JAK - Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Rozvoj koordinovaného řízení a implementace Národní RIS3
strategie na národní úrovni;
Zřízení a rozvoj Národního centra informačních služeb (CARDS);
Zřízení a rozvoj Sekretariátu EOSC CZ na národní úrovni a zajištění systémové opory pro koordinovanou implementaci iniciativy EOSC v ČR.

otevřená
začátek 31.7.2022
konec 31.7.2023

OP JAK - Výzva "Smart Akcelerátor+ I

Posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení Národní RIS3 strategie na regionální úrovni a jeho propojení s úrovní národní; podpora designu/přípravy a pilotního ověření konkrétních regionálních strategických nástrojů/intervencí na podporu regionálních inovačních systémů.

otevřená
začátek 31.8.2022
konec 31.12.2023

OP JAK - Výzva MSCA COFUND CZ

Podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

otevřená
začátek 3.10.2022
konec 1.4.2025

NPŽP - Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Dotační výzva je určena pouze pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“.

otevřená
začátek 31.1.2023
konec 31.5.2023

OP JAK - Výzva Open Science I

Podpora potřebné infrastruktury (repozitářů) a lidských zdrojů pro implementaci iniciativy EOSC, tj. otevřeného zpřístupňování výzkumných dat v souladu s tzv. principy FAIR.