Dotační příležitosti


otevřená
začátek 1.11.2021
konec 31.12.2023

NPŽP - Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

otevřená
začátek 31.3.2022
konec 31.12.2023

NPO MPO - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

MPO chystá vyhlášení výzvy pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů. Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce, nebo demolice a výstavby budov.

otevřená
začátek 6.6.2022
konec 15.12.2023

NPO NPŽP - Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

otevřená
začátek 31.8.2022
konec 31.12.2023

OP JAK - Výzva MSCA COFUND CZ

Podpora projektů MSCA COFUND, které byly podány do výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 a které uspěly v hodnocení programu Horizont Evropa a získaly Pečeť excelence (Seal of Excellence).

otevřená
začátek 3.10.2022
konec 1.4.2025

NPŽP - Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Dotační výzva je určena pouze pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“.

zavřená

OP PIK - III. výzva Služby infrastruktury – ITI Brno

Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

zavřená

NPO NPŽP - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

zavřená

NPŽP - Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek

Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

zavřená

NPO - Program EXCELES 1. veřejná soutěž

Program EXCELES je jediným implementačním nástrojem komponenty 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“ Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.