Aktuality

První výzvy z NPO zaměřené na podporu výstavby nových fotovoltaických zdrojů jsou zde

MPO nadělilo všem ženám, a ba i mužům, k 8. březnu první výzvu z Národního plánu obnovy. Je zaměřená na podporu výstavby nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

Podpora se rozpadá na dvě aktivity:

a)   žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost (alokace 3 mld. Kč),

b)   žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy) (alokace 1 mld. Kč).

Podpora se netýká instalací FVE na obytných nebo rekreačních budovách, na zemi nebo instalací realizovaných veřejnými subjekty.

Podpora je určena pouze podnikatelským subjektům. Žádosti se přijímají od 22. 3. 2022 do 30. 6. 2022, ale příjem žádostí může být nejdříve po měsíci od vyhlášení výzvy zastaven, pokud bude vyčerpána alokovaná částka.

Výše dotace se odvozuje z celkových způsobilých nákladů projektu, které pokrývají:

  • projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny),
  • investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace energie),
  • inženýrskou činnost při výstavbě,

Způsobilým výdajem však není DPH.

Tyto náklady si nemůže žadatel naplánovat samostatně, nýbrž vypočítávají se z typu a výkonu instalované FVE (metodika je popsána ve výzvě), z této částky může pak činit dotace:

  • 35 % pro fotovoltaické systémy,
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy,
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí je organizován na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a dá se předpokládat poměrně velký zájem. Kdo by měl zájem o získání této dotace by se měl proto snažit podat svou žádost co nejdříve po 22. březnu 2022.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.