Aktuality

IROP 2021 – 2027 se konečně rozbíhá

Integrovaný regionální operační program jako jeden z prvních (pravda, rok a půl po zahájení současného programovacího období) již zahájil semináře pro potenciální uchazeče o dotace.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky jako zprostředkující subjekt tohoto programu představilo aktuální verzi dokumentů:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty  a Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek:  https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek

Dále CRR informovalo o novinkách:

 • Způsobilé výdaje vznikají od 1. 1. 2021 (vyjma vybraných aktivit)
 • Výzvy v IROP 2021 – 2027 budou průběžné, nebudou zveřejňována avíza výzev, vyhlašování výzev s povinným schválením záměrů v RAP, žadatelé nebudou povinni zpracovávat CBA v žádostech o podporu
 • Veškeré žádosti se budou hodnotit v CRR
 • Zjednodušené metody vykazování (paušál nepřímých nákladů)
 • Budou zrušeny etapy a nahrazeny finančními plány
 • Žádosti se podávají v novém monitorovacím systému https://iskp21.mssf.cz/
 • 44,5 % alokace bude rezervováno na:
  1. ITI  (Integrované teritoriální investice) 20,74 %
  2. CLLD  (komunitně vedený místní rozvoj) 6,77 %
  3. RAP (regionální akční plán) 15,97 %
 • Dalším nástrojem IROP je KPSV 2021+ (Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení)

IROP má celkovou alokaci přes 117 mld. korun.

Částky určené pro jednotlivé Specifické cíle:

 • SC 1.1  eGovernment a kyberbezpečnost - 12,4 mld. Kč
 • SC 2.1 IZS - 9,3 mld. Kč
 • SC 2.2 Zelená infrastruktura - 13,8 mld. Kč
 • SC 3.1 Silnice II. třídy - 10,2 mld. Kč
 • SC 4.1 Vzdělávání - 14,0 mld. Kč
 • SC 4.2 Sociální infrastruktura - 9,0 mld. Kč
 • SC 4.3 Zdravotnictví - 9,6 mld. Kč
 • SC 4.4 Kultura a cestovní ruch - 8,8 mld. Kč
 • SC 5.1 CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj - 8,0 mld. Kč
 • SC 6.1 Čistá a aktivní mobilita - 20,4 mld. Kč

Schválení IROP Evropskou komisí se očekává na přelomu května a června 2022 a první výzvy by měly být zveřejněny ve 2. čtvrtletí t.r.

Na semináři byly i podrobně probírány jednotlivé specifické cíle včetně příkladů, jaké typy projektů budou podporovány a na jaké aktivity se dotace naopak vztahovat nebudou.  Bylo upozorněno i na nutnost dokládat některé nové přílohy (např. u silnic II. třídy se jedná o 4 dokumenty), které přípravu žádostí rozhodně neusnadní.   CRR zřídilo speciální Konzultační servis dostupný přes webové rozhraní  https://ks.crr.cz/​, kde jsou zveřejněny i nejčastější dotazy.

Seminář poskytl dobrý vhled do struktury a řízení IROP a nezbývá než si přát, aby výzvy byly zveřejněny co nejdříve a mohlo tak začít čerpání tolik potřebných financí.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.