Aktuality

IROP – výzvy na sociální bydlení II

Na konci února byly otevřeny v IROP 4 výzvy zaměřené na sociální bydlení. Pro méně rozvinuté a přechodné regiony je k dispozici více než 1 973,- mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto finance jsou určeny na pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. S přípravou projektové žádosti jsou experti společnosti ILA, s.r.o. připraveni případným zájemcům pomáhat.

Výzvy jsou průběžné s termínem podání žádostí do 21.2.2025.

Oprávnění žadatelé jsou: obce; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi; PO OSS; církve; církevní organizace; NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost. 

Cílovou skupinou je široká škála osob v bytové nouzi.  Výzvy č. 115 a 116 jsou určeny pro obce s podporou v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám+ (KPSV+) a nejsou v nich zatím registrované žádné žádosti o podporu. Ve výzvě č. 102 určené pro PR je zatím vyčerpáno 9,9 % alokace  a ve výzvě č.101 s alokací 777,5 mil. Kč zaměřené na MRR dosud není registrována žádná žádost.

Podporované aktivity jsou:

• nákup objektů, domů, bytů a pozemků

• nákup a dostavba nedokončených staveb

• výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)

• rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu

• nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku

• rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb

 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.