Přidejte se k nám


HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Pro náš dynamický tým aktuálně hledáme další interní i externí spolupracovníky!

V případě zájmu o kteroukoliv pozici pište na ila@ila.cz!

V současné době jsou otevřené tyto pozice:

Projektový manažer, dotační specialista

Externí spolupracovník (na živnostenský list nebo DPČ) pro zpracování projektových žádostí do:

A/ Operačních programů OP JAK, OP TAK, NPO, TAČR, IROP atd. v českém jazyce
a/a nebo
B/ Komunitárních programů – Horizon2020, Eureka, Interreg a pod. v anglickém
jazyce

Požadavky:

 1. schopnost samostatného zpracování projektových žádostí do (některého z) uvedených programů ve spolupráci se supervizorem z vedení firmy
 2. proaktivní přístup, sociální inteligence a schopnost týmové práce
 3. schopnost strukturovaného řešení problémů

Nabízíme:

 1. zapojení do aktivit dynamického týmu
 2. možnost pozdějšího většího zapojení do aktivit firmy
 3. finanční ohodnocení podle dohody

Obchodní zástupce

Externí spolupracovník (na smlouvu) pro reprezentaci firmy a získávání klientů

Požadavky:

 1. schopnost reprezentace firmy v kruzích potenciálních klientů ve spolupráci s vedením firmy
 2. proaktivní přístup, sociální inteligenci a schopnost týmové práce

Nabízíme:

 1. zapojení do aktivit dynamického týmu
 2. možnost pozdějšího většího zapojení do činnosti firmy
 3. finanční ohodnocení podílem na výnosech ze získaných obchodních případů
V případě zájmu o kteroukoliv pozici
pište na ila@ila.cz!