Potřebujete pomoc při zajištění financování vašeho projektu? Hledáme nové
spolupracovníky


27 LET ZKUŠENOSTÍ

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OPZ a dalších domácích a EU dotačních titulů.

více +

PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE PROJEKTŮ

Poskytování konzultací k připravovaným projektům, jejich struktuře, rozpočtu i následné realizaci a její koordinaci

více +

ADMINISTARCE A REPORTING PROJEKTŮ

Správa projektů klienta po administrativní stránce zajišťující jejich hladký průběh díky profesionálně zpracovaným zprávám o realizaci, řízení finanční stránky projektu, komunikaci s ŘO a v případně nutnosti i krizovému managementu

více +

Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Novinky


OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy

I přes rozpačité začátky nového programovacího období se možná blýská na lepší časy. Programy OP PIK, React EU (IROP – PO6) s Technologická agentura ČR ohlásily vypsání nových výzev, které by mělo nastat již v dubnu a květnu. Uvádíme jejich stručnou charakteristiku.

ILA nabízí krizový management projektů

Konec jednoho programovacího období EU (2013-2020), zdržení rozjezdu nového období (2021-2027) způsobené koronavirovou krizí, a navíc k tomu rozběh Fondu obnovy (Next Generation Fund) přinášejí smrtící koktail, který významně problematizuje orientaci v dotační problematice a komplikuje efektivní pohyb v dotačním prostoru

Partneři