WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti dotačního poradenství.

Vytváříme, plánujeme a koordinujeme projekty našich klientů. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů. Řídíme projekty pro klienty a v případě potřeby jsme schopni nabízet i jejich krizový managment

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Národní plán obnovy (NPO), Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP JAK, OP TAK, IROP a dalších domácích a EU dotačních titulů.

více +

PLÁNOVÁNÍ A KOORDINACE PROJEKTŮ

Poskytování konzultací k připravovaným projektům, jejich struktuře, rozpočtu i následné realizaci a její koordinaci.

více +

ADMINISTARCE A REPORTING PROJEKTŮ

Správa projektu klienta po administrativní stránce zajišťující jeho hladký průběh, řízení finanční stránky projektu, komunikace s poskytovatelem podpory.

více +
Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Novinky

Hledáte finanční zdroje peníze na zpracování žádosti o dotaci a jste z Prahy? Řešením jsou asistenční vouchery!

31.12.2021 byl zahájen příjem žádostí v programu Asistenční vouchery MHMP. V jeho rámci jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům na přípravu a vypracování podrobné dokumentace projektového záměru plánovaného na podání do výzvy vhodného dotačního programu na národní či mezinárodní úrovni či k předložení investorům.

Nejistota s programy TA ČR pokračuje. Ale alespoň veřejná soutěž Národní centra kompetence je tu!

Po určité době nejistoty jsme se konečně dočkali jedné dlouho slibované výzvy Technologické agentury: dne 15. 12. 2021 byla vyhlášena 2. veřejná soutěž v programu Národní centra kompetence. Je otevřená pro žadatele jak z řad výzkumných organizací, které mohou být jak hlavním žadatelem tak i dalším účastníkem, tak i z řad podniků, které však mohou být pouze dalším účastníkem.

Partneři