WE KNOW HOW

Jsme poradenská společnost působící v oblasti dotačního poradenství, digitalizace a podpory inovací a implementace nových technologií.

Pomáháme našim klientům při formulaci a implementaci strategie pro financování jejich záměrů z veřejných zdrojů. Vytváříme, plánujeme a koordinujeme jejich projekty. Zajišťujeme jejich financování zpracováváním projektových žádostí do národních i evropských dotačních programů. Administrujeme a reportujeme projekty pro klienty a v případě potřeby jsme schopni zajistit i jejich krizový management.

STRATEGICKÉ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Poskytování strategického poradenství při formulaci dotační strategie klientů a její implementaci, včetně konzultací k připravovaným projektům, jejich struktuře, rozpočtu i následné realizaci a její koordinaci.

více +

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Národního plánu obnovy (NPO), Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP JAK, OP TAK, IROP a dalších domácích a EU dotačních titulů.

více +

ADMINISTRACE A REPORTING PROJEKTŮ

Správa projektu klienta po administrativní stránce zajišťující jeho hladký průběh, řízení finanční stránky projektu, komunikace s poskytovatelem podpory.

více +
Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Aktuality

Mám dotaz nebo si chci domluvit konzultaci. První konzultace Vašeho projektového záměru zdarma.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Partneři