Aktuality

Horizon 2020 – české VO a VŠ nic moc. Bude Horizon Europe lepší?

Podle databáze na CORDIS získalo dotací z Horizon 2020 v letech 2013 – 2021 456 českých subjektů, které se podílely celkem na více než 1300 projektech. Z nich ovšem pouze 112 byly výzkumné organizace (VO) a/nebo vysoké školy (VŠ).

Zvážíme-li, že v rejstřících VO a VŠ MŠMT je těchto organizací celkem 260, pak je to pouhých 43 %. Navíc většina z nich byla pouze účastníky, partnery nebo „třetími stranami“, pouze 37 (tj. 14 %) bylo koordinátory projektů. Šampionem je zde Masarykova universita, která koordinovala celkem 34 projektů, následovaná Univerzitou Karlovou s 24 projekty, VUT Brno se 17 projekty a Fyzikálním ústavem AV s 13 projekty; následující VO již mají pod 10 koordinací. To nejsou nijak ohromující výsledky - ČR standardně v čerpání komunitárních dotací zaostává.

Horizon Europe běží již druhým rokem a zatím se nezdá, že by se situace dramaticky měnila k lepšími. Covidová pandemie, válka na Ukrajině a rostoucí nejistota, jak to s dotačními programy EU vlastně bude jistě nejsou motivační faktory pro psaní projektových žádostí. Nicméně právě o nich a právě nyní bych se měli vážně zamyslet zejména manažeři výzkumných organizací a vysokých škol: nepochybnými důsledky proběhlých a probíhajících událostí bude propad ekonomiky a nárůst výdajů státu. Vláda na to již reaguje a bude patrně stále více reagovat šetřením všude tam, kde je to možné. To nepochybně zahrne i odklad zbytných investic a redukci všech výdajů, které nejsou bezprostředně nezbytné. Výdaje na vědu, výzkum, podporu inovací a do jisté míry i vysoké školství jsou takovými výdaji: bezprostředně jejich omezení nepocítíme, negativní důsledky se projeví až za několik let. VŠ a VO tedy budou čelit velmi napjatým rozpočtům a další peníze z evropských dotačních programů se mohou velmi hodit! To je již rozumný důvod, abychom se pokusili v tomto programovacím období o lepší výsledky, než v tom minulém. Rádi Vám v tom pomůžeme!

Více informací o dostupných lze nalézt na našem webu Dotační příležitosti | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz). Nebo nám může poslat dotaz na ila@ila.cz, obratem Vám na něj odpovíme.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.