Aktuality

Harmonogram OP TAK na rok 2022 konečně zveřejněn

MPO konečně zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který shrnuje následující tabulka. (Údaje zde uvedené jsou předběžné a může ještě dojít k jejich modifikaci).

Termín vyhlášení Název výzvy Podpora na Alokace Přípustní žadatelé Výše dotace /intenzita podpory
4/2022 Inovační vouchery - patent

zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě:

 • vynálezů nebo patentů
 • ochranných známek
 • užitných vzorů
 • průmyslových vzorů
50 mil. Kč

MSP mimo území hl. m. Prahy,

V0, VŠ

x
4/2022 Proof-of-concept podporu transferu technologií a znalostí do praxe 200 mil. Kč  

0,3 – 10 mil. Kč / MP 50 – 70 %, SP 50 – 60 %

5/2022 Aplikace

podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor
 • IT
 • výroba a rozvody energie
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi
 • stavebnictví
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech
4 mld. Kč MSP, VP i VO 

2 – 100 mil. Kč/ MP 80 %, SP 75 %, VP 65 % 

5/2022 Úspory energie

Podporu úspor energie v podnicích působících v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • cestovní ruch
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
4 mld. Kč

MP, SP i VP

0,5 - 200 mil. Kč/ MP 60 %, SP 50%, VP 40 %

6/2022 Inovace

Podporu zavádění

 • produktových inovací (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb)
 • procesních inovací (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb)
 • organizačních inovací (zavádění nových informačních systémů, které propojí procesy uvnitř podniku)
 • marketingových inovací(zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů)

Uznatelné jsou náklady na:

 • technologie - pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí vč. souvisejícího SW,
 • stavby - novostavby i technické zhodnocení staveb, a to max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie,
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (de-minimis),
 • software a data - SW, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace,
 • práva k užívání duševního vlastnictví - know-how, licence, patenty (pro velké podniky de-minimis)
1 mld. Kč MP, SP i VP

1 – 100 mil. Kč/ MP 45 %, SP 35 %, VP 25 %

6/2022 Smart Grids II

výstavbu či posílení distribučních a přenosových sítí, zejména na

 • výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů
 • zlepšení kvality dodávek elektřiny koncovým zákazníkům
 • minimalizaci úzkých profilů a integraci decentralizovaných zdrojů energie
2 mld. Kč VP

5 – 500 mil. Kč/ až 40 mil. Kč

7/2022 Smart Grids I

výstavbu či posílení distribučních a přenosových sítí, zejména na

 • výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů
 • zlepšení kvality dodávek elektřiny koncovým zákazníkům
 • minimalizaci úzkých profilů a integraci decentralizovaných zdrojů energie
2 mld. Kč VP

5 – 500 mil. Kč/ až 40 mil. Kč

7/2022 Obnovitelné zdroje – větrné elektrárny
 • výstavbu větrných elektráren
 • pořízení a instalaci solárních termických systémů
 • výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren
500 mil. Kč MSP

N/A/ 40 – 80 %

Podrobnější informace o těchto výzvách budeme postupně zveřejňovat na našem webu

Můžete nám také napsat dotaz na ila@ila.cz, rádi Vám ho zodpovíme.

předběžné a může ještě dojít k jejich modifikaci).

 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.