Aktuality

9 mld. Kč bude rozděleno v rámci zjednodušených projektů Šablony pro ZŠ a MŠ

Výzva OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I byla vyhlášena 25. 5. 2022.

Navazuje na úspěšné šablony financované z OP VVV a je zaměřena na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání. Bude podpořeno vzdělávání pracovníků, vzájemné sdílení zkušeností, zavádění inovativních metod výuky a vznik podpůrných pedagogických pozic. Školy mohou žádat o prostředky na pozice školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta. Školy s více než 180 žáky mohou mít nově i pozici školního psychologa.

Rozpočet projektu si základní škola sestaví formou volby jednotlivých šablon. Maximální výše rozpočtu je stanovena na součet základní částky 300 tis. Kč a částky odpovídající 3 tis. Kč na každého žáka. Kromě MŠ a ZŠ včetně školních družin a klubů mohou o prostředky z této výzvy žádat i základní umělecké školy, střediska volného času a pedagogicko-psychologické poradny.

Šablony umožní další aktivity společného vzdělávání, posílení podpůrných pedagogických pozic ve školství a rozvoj pedagogických pracovníků s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a zajistit úspěch každého žáka. Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem včetně dětí ukrajinských běženců.

Příjem žádostí je možný do 28. 4. 2023. Více informací zde.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.