Aktuality

Byla vyhlášena 5. veřejná soutěž programu Théta

2. 6. 2022 byla vyhlášena 5. veřejná soutěž programu Théta, určeného pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.

Hlavními uchazeči mohou být jak podniky, tak i výzkumné organizace, obě kategorie mohou být také dalšími účastníky; u PP2 (viz dále) minimálně jeden z uchazečů však musí být podnik, který výstupy/výsledky projektu uplatní v praxi.

Podávané žádosti o dotaci se musí klasifikovat do jednoho ze dvou podprogramů (PP1 nebo PP2). Cílem PP1 (Výzkum ve veřejném zájmu) je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. Cílem PP2 (Strategické energetické technologie) je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Alokace na výzvu je 710 mil. Kč, z toho 125 mil Kč na PP1 a 585 mil. Kč na PP2. V PP1 je velikost dotace omezena částkou 10 mil. Kč a intenzita podpory je celkově maximálně 90 %, u PP2 není dotace omezena a intenzita podpory je celkově maximálně 60 %., ale u různých typů subjektů mohou být maximální výše dotace různé. Vykazování nepřímých nákladů se připouští jak metodou full cost, tak i flat rate (25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů).

Termín odevzdání žádostí o dotaci je 27. 7. 2022.  Zahájení projektů se předpokládá nejdříve 1. 2. 2023 a nejpozději od 1. 4. 2023. Doba trvání projektu je omezena na rozmezí 12 – 35 měsíců.

Více informací o dostupných dotacích lze nalézt na našem webu Dotační příležitosti | INNOVATION LEADERSHIP AGENCY (ila.cz). Také nám může poslat dotaz na ila@ila.cz, obratem Vám na něj odpovíme.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.