Reference

Zde jsou uvedeny jen nejvýznamnější projekty z našeho portfolia

Referenční projekty

V průběhu posledních 13 let se ILA, s.r.o. podílela na úspěšné realizaci celé řady projektů. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější z nich:


Rozvoj evropských lesů a společností resilientních vůči globálním hrozbám: ForTRes
operační program: OP JAK výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum
reg.č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004611
rozpočet: 496 315 920,- Kč
Pokročilé postupy adaptace na globální hrozby: Od udržitelné zemědělské produkce k ochraně biodiverzity -..
operační program: OP JAK výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum
reg.č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004604
rozpočet: 499 996 685,- Kč
Asistivní technologie pro trénink kognitivních funkcí a telerehabilitaci
operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
reg.č.: CZ.01.01.01/01/22_002/0000477
rozpočet: 19 734 865,- Kč
POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVIŠTĚ 2. TYPU KRAJSKÉ MAJETKOVÉ, PŘÍSPĚVKOVÉ..
operační program: IROP REACT EU
reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376
rozpočet: 189 676 500,- Kč
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001703
rozpočet: 35 893 134,18 Kč
Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na..
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278
rozpočet: 57 639 352,12 Kč
Mezinárodní mobilita pracovníků
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016986
rozpočet: 7 232 421 Kč
Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001960
rozpočet: 59 084 285 Kč
Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700
rozpočet: 26 900 673 Kč
Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642
rozpočet: 69 656 740 Kč
ERDF pro VŠ II na UK - MRR
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295
rozpočet: 107 943 873 Kč
ERDF pro VŠ II na UK - VRR
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298
rozpočet: 141 316 217 Kč
Projekt ČVUT ERDF II._MRR
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013271
rozpočet: 12 143 200 Kč
Projekt ČVUT ESF II.
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
rozpočet: 30 235 303 Kč
Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013122
rozpočet: 120 828 621 Kč
Zvýšení kvality studia na ČZU
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013123
rozpočet: 59 985 451 Kč
Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i. pro zlepšení životního prostředí v..
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000830
rozpočet: 19 152 920 Kč
Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301
rozpočet: 15 880 487 Kč
Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému..
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264
rozpočet: 5 521 108 Kč
Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108
rozpočet: 23 792 169 Kč
Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122
rozpočet: 35 249 729 Kč
DOMUS VITAE – rozběh aktivit komunitního centra a sociálního podniku
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000120
rozpočet: 4 430 357 Kč
DOMUS VITAE – vybavení komunitního integračního sociálního podniku
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000091
rozpočet: 1 319 924 Kč
Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368
rozpočet: 19 166 161 Kč
Vybavení pro metabolomické a buněčné analýzy
operační program: OP VaVpI
reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/19.0400
rozpočet: 56 811 747 Kč
Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631
rozpočet: 73 330 057 Kč
Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608
rozpočet: 28 939 620 Kč
Koncept Praha - Osobní asistenční a zdravotnické systémy
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365
rozpočet: 21 069 868 Kč
Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815
rozpočet: 39 628 404 Kč
Rozvoj studijního prostředí na ČZU
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530
rozpočet: 219 183 977 Kč
Technologie pro eHealth na ČVUT
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834
rozpočet: 25 318 728 Kč
Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci
operační program: Alfa TAČR
reg. č.: TA04031574
rozpočet: 2 936 476 Kč
Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech
operační program: Alfa TAČR
reg. č.: TA04031524
rozpočet: 5 180 313 Kč
Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"
operační program: OP PPR
reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000111
rozpočet: 26 180 811 Kč
Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002377
rozpočet: 5 242 342 Kč
Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386
rozpočet: 182 197 504 Kč
Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803
rozpočet: 358 464 285 Kč
Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních..
operační program Alfa TAČR
reg. č.: TA04031418
rozpočet: 7 708 530 Kč
Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí
operační program: OP VVV
reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433
rozpočet: 246 016 958 Kč


Vlastní projekty

V současné době ILA, s.r.o. realizuje několik vlastních projektů s využitím dotačních programů zaměřených na komerční využití technologických inovací, rozvoj sociálních inovací a vzdělávání v těchto oblastech.
Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.