Aktuality

Čtvrtá veřejná soutěž programu GAMA 2 vyhlášena

Dne 17. 3. 2020 vyhlásila Technologická agentur ČR 4. veřejnou soutěž programu GAMA 2. Tato výzva je určena malým a středním podnikům; řešitel nemusí mít žádné partnery. Je zaměřena na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Preferována bude podpora komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.).

Dne 17.3. 2020 vyhlásila Technologická agentur ČR 4. veřejnou soutěž programu GAMA 2. Tato výzva je určena malým a středním podnikům; řešitel nemusí mít žádné partnery. Je zaměřena na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Preferována bude podpora komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.).

Náplní navrhovaného projektu má být vytvoření studie proveditelnosti, za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti dané průlomové inovace. TRL posuzované technologie se očekává minimálně na úrovni 5. 

Celková alokace výzvy je 24 mil. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt je 1 mil. Kč, intenzita podpory je v rozmezí 35 % - 75 % (podle typu uchazeče a poměru aplikovaný výzkum/experimentální vývoj), ale je omezena maximální výší  55 % (tj. kofinancování žadatelem je 45 %). Uznatelné náklady jsou

  • osobní náklady;
  • náklady na subdodávky;
  • ostatní přímé náklady;
  • nepřímé náklady (které lze vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů).

Žádost o dotaci se předkládá v AJ včetně průvodního videa. Termín pro odevzdání žádostí o podporu je 2. 5. 2022. Začátek realizace projektu se předpokládá nejdříve (i nejpozději) v srpnu 2022, doba trvání projektu se předpokládá 5 – 6 měsíců (projekt musí být ukončen do konce roku 2022).

Více informací můžete nalézt zde, nebo nám můžete napsat na ila@ila.cz, rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy. 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.