Aktuality

Výzva OP JAK Špičkový výzkum se rozbíhá

Dne 14. 7. 2022 zveřejnilo MŠMT výzvu Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. Termín pro odevzdání žádostí je 16. 1. 2023. Alokace výzvy je 8 mld. Kč, výše podpory na jeden projekt je až 500 mil. Kč. Výzva je určena pro projekty organizací výzkumu a vývoje, podpořeny budou zejména projekty, v nichž dochází k interakci několika vědeckých disciplín s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků. Předpokládá se excelentní realizační výzkumný tým a mezinárodní spolupráce.

Tato příležitost nenechala pracovníky VO chladnými a velké množství vysokých škol a výzkumných ústavů se připravuje na podání žádosti o financování jejich projektu. Pro ty z nich, které uvažují o spolupráci s externí poradenskou firmou, je samozřejmě zásadní otázka nakolik bude možno náklady na práci této firmy uhradit zpětně z (případně) získané dotace. O této otázce probíhá čilá diskuse a právně platnou definitivní odpověď se patrně dozvíme až na semináři plánovaném MŠMT v září. Na základě dostupné dokumentace se zatím jeví, že to bude hodně záviset na datu zahájení projektu.

Podle specifické příručky nejsou uznatelnými náklady žádné náklady vynaložené před vyhlášením výzvy, tj. 14.7.2022. I po tomto datu jsou však až do data zahájení projektu uznatelné pouze náklady vynaložené na přípravu stavební projektové dokumentace, které jsou taxativně vymezeny v Tabulce č. 4 „Přehled požadovaných dokumentů ke stavební části projektu (v kap. 5.11, Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část). Po datu zahájení projektu se jeví, že náklady na zpracování žádosti uznatelné být mohou, ale jejich úhrada se započte do rámce paušálních nákladů, které činí 7 % CZV. Pro řadu VO proto může být zajímavé zahájit projekt formálně dříve, než začne jeho skutečná realizace, s tím, že již bude možno náklady na zpracování žádosti (a případně další náklady, např. na výběrová řízení) hradit z budoucí dotace.

Popsaný přístup má samozřejmě svá úskalí. Je nutno počítat s tím, že se úhradou těchto externích nákladů sníží částka čerpaná na ostatní náklady hrazené paušálem. Časový faktor není rozhodující, protože délka trvání projetu je omezena na max. 72 měsíců a nejdéle do 30. 6. 2028. K vyčerpání celé povolené doby realizace by tedy bylo nutno zahájit projekt od 1.7.2022, s čímž stejně většina žadatelů nepočítá.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.