Aktuality

Nové dotace na dětské skupiny jsou zde

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 18.3.2022 v rámci realizace Národního plánu obnovy novou výzvu Budování kapacit dětských skupin. Příjem žádostí bude zahájen 20.4.2022 a výzva bude trojkolová – 1. kolo bude mít uzavírku 30. 6. 2022, druhé 30. 9. 2022 a poslední 30. 11. 2022.

Alokace výzvy je 2,74 mld. Kč, ale v případě výraznějšího převisu kvalitních projektů ji může MPSV  adekvátně navýšit. MPSV také může příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (nejdříve však po 1 měsíci od zahájení příjmu žádostí o podporu).

Výzva je zaměřena na podporu budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov. Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba,
 • rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí

Oprávnění žadatelé do této výzvy jsou vymezení taxativně:

 • kraje,
 • obce, městyse, města, statutární města, městské obvody, městské části,
 • hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
 • organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby (pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí),
 • nadace a nadační fondy.

Tito žadatelé musí navíc splňovat následující podmínky (musí být splněny všechny čtyři):

 • být registrovaným subjektem v  ČR (tj. mít IČ),
 • mít aktivní datovou schránku,
 • nepatřit mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu apod.,
 • mít doložitelnou historii existence delší než tři roky.

Přípustnost žadatelů není teritoriálně omezena, ale finanční alokace je  rozčleněna do pěti kategorií dle regionální potřebnosti dětských skupin a vychází z potřebnosti vybudování dětských skupin na úrovni okresů.

Dotace bude poskytována ve výši 3 – 20 mil. Kč ve výši 100 uznatelných nákladů (nezahrnuje DPH).

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.