Aktuality

Elektromobily pro veřejný sektor

V rámci Národního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva č. 3/2022: Ekomobilita, na jejíž financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU. Alokace na tuto výzvu je 600 000 000 Kč a žádosti je možno podávat od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem, a to včetně dobíjecích bodů.

Dotace je poskytována na nákup nových vozidel do vlastnictví žadatele nebo pronájem vozidla formou finančního leasingu a zároveň na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel. Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %. 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Žádat mohou:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

Více informací naleznete zde nebo nás kontaktujte na ila@ila.cz.

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.