Aktuality

OP PIK, React EU a TA ČR ohlásily nové výzvy

I přes rozpačité začátky nového programovacího období se možná blýská na lepší časy. Programy OP PIK, React EU (IROP – PO6) s Technologická agentura ČR ohlásily vypsání nových výzev, které by mělo nastat již v dubnu a květnu. Uvádíme jejich stručnou charakteristiku.

OP PIK

Název: výzva č. VIII - Potenciál

Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Alokace: 1 mld. Kč

Příjemci: malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace – vše mimo Prahu

Termín vyhlášení výzvy: 27.5.2021

Termín ukončení příjmu žádostí: 26.8.2021

Typ výzvy: kolová

 

Název: výzva č. IX - Aplikace

Podporované aktivity: podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Alokace: 2,5 mld. Kč

Příjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizace – mimo Prahu

Termín vyhlášení výzvy: 28.5.2021

Termín ukončení příjmu žádostí: 31.7.2021

Typ výzvy: kolová

 

Název: výzva č. IX – Inovace – Inovační projekt

Podporované aktivity: produktové, procesní a organizační inovace

Alokace: 1 mld. Kč

Příjemci: MSP, VP - pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, vše mimo Prahu

Termín vyhlášení výzvy: 28.5.2021

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

 

Název: výzva č. V – ICT a sdílené služby

Podporované aktivity: investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především SW a HW, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu

Alokace: 300 mil. Kč

Příjemci: malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Termín vyhlášení výzvy: 28.5.2021

Termín ukončení příjmu žádostí: 10.9.2021

Typ výzvy: průběžná

 

React EU (IROP – PO6)

Název: výzva č. 96 - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – POLICIE ČR A HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR

Podporované aktivity: posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky; stanice základních složek IZS; vzdělávací a výcviková střediska složek IZS; informační technologie IZS

Alokace: 3,8 mld. Kč

Příjemci: Ministerstvo vnitra, Hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar HZS ČR; Ministerstvo vnitra, krajské ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace

Termín vyhlášení výzvy: očekává se co nejdříve

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

Více: Avizo-96-vyzva-SC-6-1.pdf.aspx (mmr.cz)

 

Název: výzva č. 97 - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJŮ

Podporované aktivity: posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky; stanice základních složek IZS - stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS; vzdělávací a výcviková střediska složek IZS - modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS vč. pořízení technického a technol. vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů; informační technologie IZS

Alokace: 859 mil. Kč

Příjemci: kraje a zdravotnické záchranné služby krajů

Termín vyhlášení výzvy: očekává se co nejdříve

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

Více: Avizo-97-vyzva-SC-6-1.pdf.aspx (mmr.cz)

 

Název: výzva č. 98 - ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY

Podporované aktivity: stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích dle typu urgentního příjmu

Alokace: 8 mld. Kč

Příjemci: subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče

Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina dubna

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

Více: Avizo-98-vyzva-SC-6-1-aktualizace-26_3_2021.pdf.aspx (mmr.cz)

  

Název: výzva č. 99 - ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POSKYTOVATELŮ PÉČE O ZVLÁŠŤ OHROŽENÉ PACIENTY  

Podporované aktivity: pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) včetně stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu

Alokace: 5,5 mld. Kč

Příjemci: subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče - poskytovatelé zdravotní péče; poskytovatelé lůžkové péče definované dle ohrožené cílové skupiny

Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina dubna

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

Více: Avizo-99-vyzva-SC-6-1-aktualizace-26_3_2021.pdf.aspx (mmr.cz)

 

Název: výzva č. 100 - ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO ŘEŠENÍ HROZEB

Podporované aktivity: rozvoj laboratorních kapacit nemocnic; stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech / pracovištích; pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu

Alokace: 1,5 mld. Kč

Příjemci: subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče; poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů 1. typu

Termín vyhlášení výzvy: 2. polovina dubna

Termín ukončení příjmu žádostí: 30.9.2021

Typ výzvy: průběžná

Více: Avizo-100-vyzva-SC-6-1-aktualizace-26_3_2021.pdf.aspx (mmr.cz)

 

TA ČR

Název: Program Prostředí pro život, V. veřejná soutěž

Podporované aktivity: výzkumné aktivity  zaměřené zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě

Alokace: 152 mil. Kč

Příjemci: výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu

Zahájení příjmu návrhů projektů: 29.4.2021

Termín pro příjem žádostí: 30.6.2021

Typ výzvy: kolová

Více: Pátá veřejná soutěž - Technologická agentura ČR (tacr.cz) 

Přihlášení k odběru ILA newsletteruOchrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.