Referenční projekty

Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze

reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013122

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 120 828 621 Kč

období realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 04.11.2019

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rekonstrukcí prostor, modernizace a pořízení vybavení pro výuku na ČZU v Praze v průřezových oblastech v návaznosti na realizaci aktivit komplementárního projektu ESF II. Jedná se o zkvalitnění infrastruktury učeben, výukových laboratoří a další prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Projekt podporuje i zpřístupnění EIZ. Pořizované přístroje, AV a IC technika, nábytek a EIZ slouží přímo CS a zkvalitňují výuku.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.