Referenční projekty

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

zkrácený název: RAZ - PO

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 28 939 620 Kč

období realizace: 01.03.2018 – 28.02.2021

ukončení spolupráce: 14.12.2017

Cílem projektu je odstranit bariéry startu podnikání studenta/absolventa České zemědělské univerzity v Praze prostřednictvím rozšíření jeho znalostí a dovedností nabídkou odborných konzultací, workshopů, mentoringu a poskytnutím zázemí v podobě podnikatelského inkubátoru. Stávající prostory budou rozšířeny o 130 m2 a vybaveny moderními technologiemi od audiovizuální techniky, HW a SW pro jejich následné zpracování, až po plně vybavenou dílnu s veškerým potřebným nářadím. To vše dohromady bude tvořit inspirativní prostředí pro rozvoj podnikání.  Osobám z cílové skupiny bude kromě získání významného know-how v oblasti podnikání, také umožněno konzultovat postupy a výsledky jejich práce s experty z praxe.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.