Referenční projekty

Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"

zkrácený název: Aktivity PoC na ČZU

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000111

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 26 180 811 Kč

období realizace: 01.01.2017 – 31.12.2018

ukončení spolupráce: 26.04.2017

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČZU a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky CITT ČZU, které budou později využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí.   

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou 13 vybraných komercializačních záměrů a přípravou vybraných z nich ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní deal-flow („tok příležitostí“), který bude dále rozvíjen v následujících fázích komercializačního procesu, financovaných z jiných zdrojů.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.