Referenční projekty

Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí

zkrácený název: EXTEMIT-K

reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 246 016 958 Kč

období realizace: 01.09.2016 – 31.08.2022

ukončení spolupráce: 02.05.2016

Projekt si bere za cíl posílení a dobudování VaV centra - v tomto případě FLD ČZU (Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze) a to jak po stránce fyzické - dobudování, modernizace a upgrade zastaralé infrastruktury, tak po stránce personální - získání přední vědecké kapacity (prof. Fredrik Schlyter), která povede vyvážený vědecký tým. A to vše s přispěním know-how zahraničního strategického vědeckého partnera - v tomto případě Swedish University od Agricultural Sciences, SLU (dále jen SLU). Jedním z úkolů tohoto vědeckého týmu bude vyřešit problém klimatické změny, která se týká biosféry a na ní závislé existence lidstva. Lesy jako rozhodující biotický faktor mohou působit jako životně důležitý pohlcovač uhlíku. Avšak při narušení rovnováhy či nesprávném hospodaření se z nich může naopak stát zdroj uhlíku.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.