Referenční projekty

Technologie pro eHealth na ČVUT

zkrácený název: PoC III. ČVUT

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

realizátor: České vysoké učení technické v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 25 318 728 Kč

období realizace: 01.01.2019 – 30.06.2021

ukončení spolupráce: 18.10.2018

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČVUT (konkrétně FBMI a CIIRC), a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k dalšímu rozšíření potřebných praktických zkušeností pracovníky FBMI a CIIRC, které budou později využívat při svém dalším působení v oblasti přenosu poznatků z akademické do komerční sféry. Sekundárním cílem projektu je podpora CTT působícího na Rektorátu ČVUT v Praze.

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu znalostí a technologií. Prověrkou 3 vybraných komercializačních konceptů a jejich přípravou ke komercializaci ve druhé fázi projektu se vytvoří vhodné prostředí pro následující fázi komercializačního procesu financovanou z jiných zdrojů.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.