Referenční projekty

Koncept Praha - Osobní asistenční a zdravotnické systémy

zkrácený název: Osobní systémy ČVUT

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365

realizátor: České vysoké učení technické v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 21 069 868 Kč

období realizace: 01.02.2018 – 31.03.2020

ukončení spolupráce: 18.10.2017

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČVUT (konkrétně FBMI), a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k dalšímu rozšíření potřebných praktických zkušeností pracovníky FBMI, které budou později využívat při svém dalším působení v oblasti přenosu poznatků z akademické do komerční sféry. Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu znalostí a technologií. Prověrkou 2 vybraných komercializačních konceptů a jejich přípravou ke komercializaci ve druhé fázi projektu se vytvoří vhodné prostředí pro následující fázi komercializačního procesu financovanou z jiných zdrojů.

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.