Referenční projekty

Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci

zkrácený název: EVA4.0

reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 358 464 285 Kč

období realizace: 01.10.2017 – 30.09.2022

ukončení spolupráce: 03.04.2018

Cílem projektu je vybudování nové organizační jednotky v rámci Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, která bude vedena excelentními vědci z USA, Evropy, ale i ČR, a která bude zkoumat vědecké problémy v předkládaných oblastech na světové úrovni. Projekt je zaměřen na řešení aktuálních i budoucích problémů v oblasti lesnictví (včetně biologických základů lesních ekosystémů v temperátní, okrajové i subtropické a tropické zóně) a dřevařství v ČR, způsobených globální změnou a na hledání excelentních, vědecky ověřených výsledků nevyhnutelných pro zapojení obou oblastí do Průmyslu 4.0. Projekt klade důraz na nejdůležitější oblasti, kde je výzkum akutně potřebný – a to na úrovni 3 programů: Biologie, Lesnictví a Dřevařství.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.