Referenční projekty

Projekt ČVUT ESF II.

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243

realizátor: České vysoké učení technické v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 30 235 303 Kč

období realizace: 01.04.2019 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 13.05.2019

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na vysoké škole a jeho relevance pro potřeby trhu práce, které se konkrétně projeví ve zvýšení kompetencí studentů, pedagogických pracovníků a případně dalších zaměstnanců ČVUT. Hlavní realizované aktivity jsou součástí SC 1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce. V rámci projektu bude realizováno všech 5 aktivit podporovaných výzvou. Výsledkem projektu pak bude např. zintenzivnění a prohlubování spolupráce školských součástí při realizaci administrativně a odborně náročných projektů, získání nových znalostí a dovedností zaměstnanců a jejich uplatnění při výkonu povolání, zavádění nových výukových metod a tím zvýšená atraktivita studia, přebírání dobré praxe ze zahraničí a prohlubování spoluprací se zahraničními institucemi a odborníky a další výsledky, ke kterým jsme se zavázali v projektové žádosti. Do projektu je zapojeno 6 součástí ČVUT (FEL, FIT, FD, FJFI, FBMI, MÚVS).

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.