Referenční projekty

Zvýšení kvality studia na ČZU

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013123

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 59 985 451 Kč

období realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 04.11.2019

ESF II na ČZU je komplexní projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit, zavádění praxe do studijních programů, zvýšení účasti studentů se SP na vzdělávání, internacionalizaci prostředí ČZU, rozvoj vazeb VŠ s absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na VŠ a dále na aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o studium na ČZU z řad SŠ studentů. Významná je vazba projektu na komplementární ERDF projekty.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.