Referenční projekty

Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze

zkrácený název: MOST

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 182 197 504 Kč

období realizace: 01.07.2017 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 03.10.2017

MOST je komplexní projekt České zemědělské univerzity v Praze zaměřený na zvýšení kvality poskytovaného vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím: zvýšení odborné úrovně akademických pracovníků, přepracování stávajících a tvorby nových studijních programů zohledňujících moderní metody výuky, potřeby trhu práce a praxe, zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami a zavedení systému hodnocení kvality a posílení strategického řízení ČZU.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.