Referenční projekty

Projekt ČVUT ERDF II._MRR

reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013271

realizátor: České vysoké učení technické v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 12 143 200 Kč

období realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 13.05.2019

Projekt ČVUT ERDF II. MRR je projektem komplementárním k Projektu ČVUT ESF II. Úkolem projektu je vhodně infrastrukturně doplnit ESF aktivity žadatele. Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠ za účelem zajištění vysoké kvality výuky a přiblížení se podmínkám praxe. Jedná se o zkvalitnění infrastruktury učeben, výukových laboratoří a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Do projektu je zapojena 1 součást ČVUT a to Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.