Referenční projekty

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi

zkrácený název: Komercializace FŽP

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 19 166 161 Kč

období realizace: 01.11.2017 – 30.06.2020

ukončení spolupráce: 26.10.2017

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČZU  a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky FŽP a CITT, které budou později využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí.  

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou tří vybraných komercializačních konceptů a přípravou vybraných z nich ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní deal-flow („tok příležitostí“), který bude dále rozvíjen v následujících fázích komercializačního procesu, financovaných z jiných zdrojů.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.