Referenční projekty

Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i. pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000830

realizátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 19 152 920 Kč

období realizace: 01.01.2019 – 30.06.2021

ukončení spolupráce: 22.10.2019

Předmětem projektu je rozvoj zkušeností v oblasti transferu technologií a znalostí u pracovníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (dále je VÚRV) do oblasti městské samosprávy a podnikatelské oblasti na území hl. m. Prahy, díky čemuž dojde k posílení spolupráce mezi výzkumnou organizací a aplikační sférou, a to i v dlouhodobém horizontu. V rámci realizace projektu dojde k prověření 6 konceptů komercializace a v případě kladného vyhodnocení, budou výsledné výstupy převedeny do praxe.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.