Vlastní projekty

PoC ILA I

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114

Realizátor: ILA, s.r.o., Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 9 950 456 Kč

Náplní projektu je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes". V rámci projektu budou realizovány dvě základní fáze:

  1. Fáze: „Proof of concept" = ověření proveditelnosti
  2. Fáze: Příprava komercializace


Výstupem první fáze projektu bylo zpracování tří Studií proveditelnosti, každé věnované jednomu prověřovanému konceptu:

  • KK1 SEMAFOR (téma: sociální služby, zdravotnické služby)
  • KK2 MOOC KTT (téma: výchova a vzdělávání)
  • KK3 EVPO VaV (téma: výchova a vzdělávání )

Z těchto Studií proveditelnosti vyplynulo, že koncepty Semafor a EVPO VaV jsou vhodné pro komercializaci, a proto pokročily do druhé fáze realizace projektu. V jejím rámci byly vyvinuty prototypy produktů – u KK Semafor internetová aplikace SEMAFORhome (viz www.semaforhome.com) pro objektivní klasifikaci bariér v obydlích tělesně postižených a u KK EVPO VaV internetový nástroj InnovationProcessor (viz www.innovationprocessor.eu) pro podporu rozhodování profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií při evaluaci aplikačního potenciálu inovačních záměrů a výsledků VaV. Projekt byl k 31.12.2019 úspěšně ukončen a přešel do fáze udržitelnosti, ve které jsou tyto produkty dále rozvíjeny a komerčně implementovány.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.