Referenční projekty

Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE

zkrácený název: Inovační infrastruktura xPORT

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_072/0001703

realizátor: VŠE

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 35 893 134,18 Kč

období realizace: 1.3.2021 - 28.2.2023

Tímto projektem xPORT navazuje na předchozí projekty, které byly realizovány v rámci výzvy č.10 OP PPR a č.26 OP PPR. Hlavní náplní je především rekonstrukce starého vytápění a výměny vzduchu ve 3NP a propojení s moderní a úspornou infrastrukturou ve 4NP. Dále dojde k úpravám akustiky, modernizaci osvětlení, změně uspořádání a dovybavení prostor inkubátoru. Trvání projektu je 24 měsíců a během realizace nebude narušen běžný provoz xPORT. Projekt neohrožují zvýšená nebo nekontrolovaná rizika.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.