Referenční projekty

Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700

realizátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 26 900 673 Kč

období realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 02.03.2020

Účelem projektu je strategické nastavení řízení na VÚRV v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Hlavním cílem je získání ocenění HR AWARD. Dalšími cíli je vytvoření či aktualizace a implementace strategie řízení, strategie řízení lidských zdrojů a hodnocení VO, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce, TT a popularizace. Dalšími cíli je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.