Referenční projekty

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

zkrácený název: Aktivity PoCIII na ČZU v Praze

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 39 628 404 Kč

období realizace: 01.01.2019 – 31.06.2021

ukončení spolupráce: 29.10.2018

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČZU a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky ČZU, které budou později využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí.  

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou 10 vybraných komercializačních konceptů (záměrů) a přípravou vybraných z nich ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní deal-flow („tok příležitostí“), který bude dále rozvíjen v následujících fázích komercializačního procesu, financovaných z jiných zdrojů.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.