Referenční projekty

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator

zkrácený název: Rozšíření inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122

realizátor: Vysoká škola ekonomická v Praze

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 35 249 729 Kč

období realizace: 01.04.2017 – 31.10.2018

ukončení spolupráce: 15.05.2017

Projektovou náplní bylo rozšíření prostorových kapacit stávajícího business akcelerátoru a inkubátoru xPORT celkem o 1129 m2 a jejich vybavení nábytkem a ICT vedoucí ke zkvalitnění jeho služeb s cílem lepšího uspokojování stávajících a budoucích požadavků na jeho funkci v oblasti podpory vzniku a rozvoje nových firem a transferu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.