Referenční projekty

Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města

zkrácený název: Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631

realizátor: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prah

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 73 330 057 Kč

období realizace: 01.06.2018 – 31.05.2022

ukončení spolupráce: 04.07.2018

Projekt je zaměřen na zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny (dle jejich specifikací, potřeb a požadavků). Předmětem projektu bude tedy vytvoření metodiky a softwaru, včetně specifikace datových vstupů a výstupů informačního systému. Hlavním očekávaným přínosem informačního systému je příprava na zajištění realistických a plastických dlouhodobě porovnatelných informací o dynamice pohybu obyvatelstva v rámci Prahy a metropolitního zázemí a o strukturálních a časových charakteristikách využívání území.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.