Referenční projekty

Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU

reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642

realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 69 656 740 Kč

období realizace: 01.01.2020 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 04.03.2020

Účelem projektu je nastavit strategické řízení VaV na ČZU v Praze v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, dále získání a udržení ocenění HR AWARD. Cílem projektu je rovněž implementování strategie řízení, zajištění rozvoje kapacit, znalostí a dovedností pracovníků ČZU, dále také strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV, mezisektorové spolupráce a transferu technologií a rozvoj popularizace VaV na ČZU.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.