Vlastní projekty

AVATAR

V projektu AVATAR (09/01/2019-02/29/2020) jsme zkoumali, jak vyvinout první mobilní aplikaci pro 3D skenování těla s maximální možnou přesností v rámci technologie, která by umožnila 360 ° skenování a přesné měření těla v reálném čase.

Projekt AVATAR nám umožnil:

• podrobnou analýzu trhu

• specifikaci obchodních modelů

• technologickou analýzu zaměřenou na digitální knihovny / databáze vzorů a avatarů

• ekonomickou / finanční analýzu

• vytvoření studie proveditelnosti odrážející výsledky veškeré analytické práce

Na základě výše uvedených analýz jsme změnili zaměření projektu a opustili původní záměr vytvořit mobilní aplikaci pro skenování těla.

Studie proveditelnosti specifikuje naše nadcházející aktivity, včetně změny podoby životaschopného produktu. Pan Zandbergen v roli kouče nám pomohl s nasměrováním probíhajících aktivit na průnik na trh a také k definici nezbytných kroků pro urychlení našich obchodních aktivit.

Díky analýzám trhu jsme identifikovali jiné obchodní příležitosti:

• digitální správa návrhářských dat (virtuální knihovna vzorů a avatarů) s pomocí již dostupných aplikací

• virtuální módní prezentace ve 3D (prototypování / tvorba na míru a módní přehlídky)

Ve studii proveditelnosti byly kromě formulace výše zmíněných produktů a strategie růstu popsány i cílové trhy.

Digitalizace módního návrhářství, změna z 2D na 3D modelování a žádné odpady při výrobě oděvů se nesou v duchu modernizace Evropy, zvyšování kvality služeb a udržitelné péče o životní prostředí.

knihovna střihů

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.