Referenční projekty

ERDF pro VŠ II na UK - VRR

reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

realizátor: Univerzita Karlova v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 141 316 217 Kč

období realizace: 01.01.2019 – 31.12.2022

ukončení spolupráce: 02.12.2019

Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na inovace bakalářských a magisterských studijních programů a oborů, prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na pražských fakultách Univerzity Karlovy.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.