Referenční projekty

Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264

realizátor: Univerzita Karlova v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 5 521 108 Kč

období realizace: 01.07.2017 – 31.12.2020

ukončení spolupráce: 14.09.2017

Cílem projektu je realizace úprav a rozšíření studijního informačního systému UK (dále "SIS") vyplývající z novely zákona o vysokých školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality na UK. V rámci projektu vzniknou nové moduly SIS a v návaznosti na tyto změny budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů UK v rámci SIS UK.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.