Referenční projekty

Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu

Zkrácený název projektu: JESSUS

Reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278

Realizátor: IPR Praha

Operační program: OP PPR

Rozpočet projektu: 57 639 352,12 Kč

Období realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy i projektu. Součástí výstupu bude také soubor školících a vzdělávacích balíčků pro uživatele (zejména formou e-learningových produktů).

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.