Vlastní projekty

PoC ILA III

PoC trandisciplinárních komercializačních konceptů PoC ILA III, CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000825

Realizátor: ILA, s.r.o., Partner: Vysoká škola ekonomická v Praze, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 15 788 942 Kč

Smyslem projektu je podpora procesu transferu technologií a znalostí realizovaného společností ILA a (v jednom komercializačním konceptu IncuPlatform) jejího partnera Vysoké školy ekonomické (zastoupeného jeho podnikatelským inkubátorem a akcelerátorem xPORT VŠE) a tím osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníků ILA i xPORT VŠE v oblasti transferu znalostí a technologií vedoucích k transdisciplinárním inovacím, které budou potom využívat při svém dalším působeni v této oblasti. To bude mít v konečném součtu pozitivní dopad na zvýšení úspěšnosti procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a návazně i celé ČR.

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou tří vybraných komercializačních konceptů:

  • KK1 PhyGitalFashionHub (téma: výchova a vzdělávání)
  • KK2 IncuPlatform (téma: výchova a vzdělávání)
  • KK3 LegMonitor (téma: ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch)

bylo shledáno, že KK1 i KK2 mají dostatečný komerční potenciál opravňující jejich pokračování do druhé fáze. V jejím průběhu fáze byla

  • v KK1 PhyGitalFashionHub osvojena metodika využití digitálních technologií v módním průmyslu a vyvinut vlastní prototyp pro navrhování 3D módních kreací chráněný ochrannou známkou OFFORM3D (viz www.ofform3d.com),
  • v KK2 IncuPlatform vyvinuta metodika pro přípravu zakládání strat-up společností a vzdělávání jejich týmů navázaná na internetovou komunikační platformu (viz www.winstonsquare.cz).

Průběh této fáze byl negativně ovlivněno koronavirovou pandemií, a proto byla její realizace se souhlasem Řídícího orgánu prodloužena do 31.3.2021.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.