Referenční projekty

Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy

reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001960

realizátor: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

operační program: OP PPR

rozpočet projektu: 59 084 285 Kč

období realizace: 01.08.2020 – 31.12.2023

ukončení spolupráce: 01.12.2020

Vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.