Referenční projekty

Rozvoj evropských lesů a společností resilientních vůči globálním hrozbám: ForTRes

Žadatel: Česká zemědělská univerzita

Interdisciplinární projekt předkládaný ČZU se 2 partnery se zaměřuje na lesní ekosystémy a související bioekonomiku, které sehrávají ústřední roli při zmírňování klimatické změny a ztráty biodiverzity, s cílem zásadně přispět k pochopení hrozeb a formulovat strategii a postupy, jak těmto hrozbám čelit rozvojem socio-ekologické resilience. Zahrnuje 3 výzkumné záměry směřující k vytvoření špičkových aplikovatelných výsledků, zapojuje zahraniční experty, rozvíjí výzkumné týmy a VaV infrastrukturu.

Projekt je nyní v procesu odborného hodnocení. Úspěšně prošel jeho prvním kolem. Výsledky budou zveřejněny až na konci roku 2023.  

 

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.