Referenční projekty

Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu

reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301

realizátor: Univerzita Karlova v Praze

operační program: OP VVV

rozpočet projektu: 15 880 487 Kč

období realizace: XX.XX.20XX – XX.XX.20XX

ukončení spolupráce: 04.09.2017

xxx

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.